Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Kvalita

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Režim tlače

 • Čiernobielo
 • Farebne*

Nastavenie režimu tlače.

  Rozlíšenie tlače

 • 4800 CQ*

Nastavenie rozlíšenia tlačového výstupu.

Poznámka:  4800 CQ zaisťuje vysokú kvalitu výstupu pri maximálnej rýchlosti.

  Tmavosť tonera

 • Ľahký
 • Normálne*
 • Tmavý

Nastavenie svetlosti alebo tmavosti textových obrázkov.

  Poltón

 • Normálne*
 • Detailné

Vylepšenie tlačeného výstupu na dosiahnutie plynulejších čiar s ostrejšími okrajmi.

  Jas RGB

 • –6 až 6 (0*)

Nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti farebných výtlačkov.

Poznámka:  Toto nastavenie neovplyvňuje súbory, pri ktorých sa využíva špecifikácia farieb CMYK.

  Kontrast RGB

 • 0 až 5 (0*)

  Sýtosť RGB

 • 0 až 5 (0*)
Rozšírené spracovanie obrázkov
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Vyváženie farieb

 • Azúrová
  • –5 až 5 (0*)
 • Purpurová
  • –5 až 5 (0*)
 • Žltá
  • –5 až 5 (0*)
 • Čierna
  • –5 až 5 (0*)
 • Obnoviť predvolené nastavenia

Úprava množstva tonera, ktorý sa použije pre každú farbu.

  Korekcia farieb

 • Korekcia farieb
  • Automaticky*
  • Vypnuté
  • Manuálny režim

  Obsah korekcie farieb

Úprava nastavení farieb používaných pri tlači dokumentov.

Poznámky:

 • Pri nastavení Vypnuté tlačiareň príjme korekciu farieb zo softvéru.
 • Pri nastavení Automaticky tlačiareň uplatňuje rôzne profily farieb na každý objekt na tlačenej strane.
 • Nastavenie Manuálne umožňuje upraviť konverzie farieb RGB alebo CMYK pre každý objekt na tlačenej strane.
 • Možnosť Obsah korekcie farieb je dostupná, len keď je položka Korekcia farieb nastavená na možnosť Manuálny režim.

  Úprava farieb

Kalibrácia tlačiarne na úpravu farebných variácií tlačového výstupu.

Pomohol vám tento článok?
Top