Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Jazyk tlačiarne

 • Emulácia jazyka PCL
 • Emulácia jazyka PS*

Nastavenie jazyka tlačiarne.

Poznámka:  Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovému programu odosielať tlačové úlohy využívajúce iný jazyk tlačiarne.

  Používanie tlačiarne

 • Maximálna rýchlosť
 • Maximálna výťažnosť*

Určí sa spôsob činnosti farebných tlačových kaziet počas tlače.

Poznámky:

 • Pri nastavení možnosti Maximálna výťažnosť sa farebné tlačové kazety spomalia alebo zastavia počas tlače skupín len čiernobielych stránok.
 • Pri nastavení možnosti Maximálna rýchlosť budú farebné tlačové kazety vždy v chode počas tlače, či už sa tlačia farebné alebo čiernobiele stránky.

  Ukladanie zdrojov

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie toho, čo tlačiareň urobí s prevzatými zdrojmi, ako napríklad písmami a makrami, keď dostane úlohu vyžadujúcu viac pamäte, než je dostupná.

Poznámky:

 • Pri nastavení na možnosť Vypnuté tlačiareň uchová prevzaté zdroje len dovtedy, kým je potrebná pamäť. Zdroje súvisiace s počiatočným jazykom tlačiarne sa odstránia.
 • Pri nastavení možnosti Zapnuté tlačiareň uchováva všetky trvalo prevzaté zdroje pre všetky nastavené jazyky. V prípade potreby tlačiareň namiesto odstránenia trvalých zdrojov zobrazí hlásenie o zaplnení pamäte.

  Poradie pri tlači všetkých súborov

 • Abecedné*
 • Najprv najnovšie
 • Najprv najstaršie

Stanovenie poradia, v ktorom sa vytlačia pozastavené a dôverné úlohy pri výbere možnosti Tlačiť všetko.

Pomohol vám tento článok?
Top