Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

PCL

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Názov písma

 • [Zoznam dostupných písiem] (Courier*)

Výber písma z uvedeného zdroja písiem.

  Súprava symbolov

 • [Zoznam dostupnej súpravy symbolov] (10U PC‑8*)

Stanovenie súpravy symbolov pre každý názov písma.

Poznámka:  Súprava symbolov predstavuje súpravu abecedných a číselných znakov, znamienok a špeciálnych znakov. Súpravy symbolov podporujú rôzne jazyky alebo určité programy, ako napríklad matematické symboly pre vedecký text.

  Rozstup

 • 0,08 - 100,00 (10,00*)

Zadanie rozstupu pre pevné písmo alebo písmo s rovnakým rozstupom.

Poznámka:  Rozstup predstavuje počet pevných medzier vodorovne v texte s dĺžkou jedného palca.

  Orientácia

 • Na výšku*
 • Na šírku
 • Obrátene na výšku
 • Obrátene na šírku

Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.

  Počet riadkov na stranu

 • 1–255

Zadanie počtu riadkov textu pre jednotlivé strany vytlačené cez dátový prenos PCL®.

Poznámky:

 • Touto položkou ponuky sa aktivuje vertikálne krokovanie, vďaka ktorému sa medzi predvolené okraje strany vytlačí zvolený požadovaný počet riadkov.
 • 60 je americké predvolené výrobné nastavenie. Medzinárodné predvolené výrobné nastavenie je 64.

  Minimálna šírka čiary v ovládači PCL5

 • 1–30 (2*)

Nastavenie počiatočnej minimálnej šírky ťahu.

  Minimálna šírka čiary v ovládači PCLXL

 • 1–30 (2*)

  Šírka formátu A4

 • 198  mm*
 • 203  mm

Nastavenie šírky logickej strany na papieri formátu A4.

Poznámka:  Logická strana je plocha na fyzickej strane, na ktorú sa tlačia údaje.

  Automaticky CR po LF

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na vykonanie návratu vozíka po riadiacom príkaze na posun o riadok.

Poznámka:  Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarni prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.

  Automaticky LF po CR

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne na vykonanie posunu o riadok po riadiacom príkaze na návrat vozíka.

  Zmena čísla zásobníka

 • Priradiť zásobník [x]
 • Priradiť manuálny podávač papiera
 • Priradiť manuálny podávač obálok

Konfigurácia tlačiarne na prácu s rôznymi ovládačmi tlače alebo vlastnou aplikáciou, ktorá používa odlišný súbor zdrojových úloh na požiadanie daného zdroja papiera.

  Zmena čísla zásobníka

 • Zobraziť predvolené výrobné nastavenia

Zobrazenie predvolenej hodnoty z výroby priradenej každému zdroju papiera.

  Zmena čísla zásobníka

 • Obnoviť predvolené

Obnova hodnôt zmeny čísla zásobníka na ich hodnoty z výroby.

  Časový limit tlače

 • Vypnuté
 • Povolené*

Nastavenie tlačiarne na ukončenie tlačovej úlohy po stanovenej dobe nečinnosti vyjadrenej v sekundách.

Poznámka:  Dĺžka časového limitu tlače sa zobrazí len v prípade, ak je povolená možnosť Časový limit tlače.

  Dĺžka časového limitu tlače

 • 1 – 255 (90*)
Pomohol vám tento článok?
Top