Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Sähköpostiasetukset

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä

Kirjoita sähköpostin lähettämiseen käytettävän ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti

 • 1–65535 (25*)

Kirjoita ensisijaisen SMTP-palvelimen porttinumero.

  Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti

 • 1–65535 (25*)

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalvelimen porttinumero.

  SMTP-aikakatkaisu

 • 5–30 sekuntia (30*)

Määritä, kuinka pian tulostin aikakatkaistaan, jos SMTP-palvelin ei vastaa.

  Vastausosoite

Määritä sähköpostin vastausosoite.

  Käytä aina SMTP-vastausosoitetta

 • Käytössä
 • Ei käytössä*

Käytä SMTP-palvelimessa aina oletusvastausosoitetta.

  Käytä SSL-/TLS-yhteyskäytäntöä

 • Ei käytössä*
 • Sovittele
 • Pakollinen

Määritä, lähetetäänkö sähköposti salatun linkin kautta.

  Edellytä luotettua varmennetta

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Edellytä luotettua varmennetta käytettäessä SMTP-palvelinta.

  SMTP-palvelimen todennus

 • Todennusta ei tarvita*
 • Kirjautuminen/tavallinen
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5

Määritä SMTP-palvelimen todennustyyppi.

  Laitteeseen perustuva s-posti

 • Ei mitään*
 • Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Määritä, tarvitaanko tunnistetietoja, kun laite lähettää sähköpostia.

  Laitekäyttäjätunnus

Määritä käyttäjätunnus ja salasana yhteyden muodostamiseksi SMTP-palvelimeen.

  Laitesalasana

  NTLM-toimialue

Määritä NTLM-suojausprotokollan toimialuenimi.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top