Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Tlač z pamäťovej jednotky flash

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Počet kópií

 • 1 – 9999 (1*)

Nastavenie počtu kópií.

  Zdroj papiera

 • Zásobník [x] (1*)
 • Manuálny podávač papiera
 • Manuálny podávač obálok

Nastavenie zdroja papiera pre tlačovú úlohu.

  Farebne

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Tlačový výstup vo farbe.

  Zoradiť

 • 1,1,1 ‑ 2,2,2
 • 1,2,3 ‑ 1,2,3*

Tlač viacerých kópií v rade.

  Strany

 • Jednostranne*
 • Obojstranne

Zadajte, či tlačiť na jednej alebo oboch stranách papiera.

  Štýl preklopenia

 • Dlhý okraj*
 • Krátky okraj

Určenie toho, ktorá strana papiera (krátky alebo dlhý okraj) sa zviaže pri obojstrannej tlači.

Poznámka:  Tlačiareň v závislosti od nastavenej možnosti automaticky nastaví odsadenie tlačených údajov tak, aby tlačovú úlohu bolo možné správne zviazať.

  Počet stránok na stranu

 • Vypnuté*
 • 2 stránky na stranu
 • 3 stránky na stranu
 • 4 stránky na stranu
 • 6 stránok na stranu
 • 9 stránok na stranu
 • 12 stránok na stranu
 • 16 stránok na stranu

Tlač obrázkov na viacerých stránkach na jednu stranu jedného listu papiera.

  Zoradenie stránok na strane

 • Vodorovne*
 • Obrátene vodorovne
 • Obrátene zvislo
 • Zvislé

Stanovenie polohy obrázkov na viacerých stránkach pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.

Poznámka:  Umiestnenie závisí od počtu strán obrázkov na stranách a od ich orientácii na strane.

  Orientácia stránok na strane

 • Automaticky*
 • Na šírku
 • Na výšku

Stanovenie orientácie viacstranového dokumentu pri použití nastavenia Počet stránok na stranu.

  Okraje stránok na strane

 • Žiadne*
 • Plný

Pri použití nastavenia Počet stránok na stranu sa vytlačí okraj okolo obrázka každej strany.

  Oddeľovacie listy

 • Vypnuté*
 • Medzi kópiami
 • Medzi úlohami
 • Medzi stranami

Stanovenie, či vkladať prázdne oddeľovacie listy pri tlači.

  Zdroj oddeľovacích listov

 • Zásobník [x] (1*)

Stanovenie zdroja papiera pre oddeľovacie listy.

  Prázdne strany

 • Netlačiť*
 • Tlač

Stanovenie, či v rámci tlačovej úlohy tlačiť aj prázdne strany.

Pomohol vám tento článok?
Top