Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie servera faxu

Všeobecné nastavenia faxu

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Cieľový formát

Zadanie príjemcu faxu.

Poznámka:  Ak chcete použiť číslo faxu, pred číslo uveďte znak „#“.

  Adresa pre odpoveď

Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.

  Predmet

Zadanie predmetu a správy faxu.

  Hlásenie

  Zapnúť analógový príjem

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne na príjem analógových faxov.

Nastavenia e-mailu faxového servera

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Použitie e-mailového servera SMTP

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Použitie nastavení jednoduchého protokolu na prenos pošty (SMTP) pre e‑mail pri prijímaní a odosielaní faxov.

Poznámka:  Ak je nastavená možnosť Zapnuté, všetky ostatné nastavenia ponuky Nastavenia e-mailu faxového servera sa nezobrazia.

  Primárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP.

  Port primárnej brány SMTP

 • 1–65535 (25*)

Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.

  Sekundárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Port sekundárnej brány SMTP

 • 1 – 65535 (25*)

Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Časový limit SMTP

 • 5 – 30 (30*)

Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.

  Adresa pre odpoveď

Uvedenie adresy pre odpoveď na odoslanie faxu.

  Použiť nástroj SSL/TLS

 • Vypnuté*
 • Dohodnúť
 • Požadované

Nastavenie možnosti odoslania faxu prostredníctvom šifrovaného spojenia.

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Stanovenie dôveryhodného certifikátu pre prístup k serveru SMTP.

  Overenie servera SMTP

 • Nevyžaduje sa žiadne overenie*
 • Prihlásenie/obyčajné
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5
 • Kerberos 5

Nastavenie typu overenia pre server SMTP.

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

 • Žiadne*
 • Použiť poverenia SMTP zariadenia

Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.

  E-mail vytvorený na základe používateľa

 • Žiadne*
 • Použiť poverenia SMTP zariadenia
 • Použiť ID používateľa a heslo relácie
 • Použiť e-mailovú adresu a heslo relácie
 • Vyzvať používateľa

Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe používateľa.

  Použiť poverenia zariadenia služby Active Directory

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povolenie poverení používateľov a umiestnení skupín na pripojenie k serveru SMTP.

  ID používateľa zariadenia

Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.

  Heslo zariadenia

  Kerberos 5 REALM

Určenie oblasti protokolu overenia Kerberos 5.

  Doména NTLM

Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.

  Vypnite chybu „Nie je nastavený server SMTP“

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Skrytie chybového hlásenia „Nie je nastavený server SMTP“.

Nastavenia skenovania faxového servera

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Formát obrázkov

 • TIFF (.tif)
 • PDF (.pdf)*
 • JPEG (.jpg)

Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.

  Typ obsahu

 • Text*
 • Text/fotografia
 • Fotografia
 • Grafika

Zlepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.

  Zdroj obsahu

 • Čiernobiele laserové tlačiarne
 • Farebné laserové tlačiarne*
 • Atramentové tlačiarne
 • Fotografia/film
 • Časopis
 • Noviny
 • Tlač
 • Iné

Zlepšenie výsledného výstupu na základe zdroja zdrojového dokumentu.

  Rozlíšenie faxu

 • Štandardné*
 • Jemné
 • Veľmi jemné
 • Ultra jemné

Nastavenie rozlíšenia faxu.

  Strany

 • Vypnuté*
 • Krátky okraj
 • Dlhý okraj

Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.

  Tmavosť

 • 1 – 9 (5*)

Nastavenie tmavosti výstupu.

  Orientácia

 • Na výšku*
 • Na šírku

Stanovenie orientácie textu a grafických prvkov na strane.

  Veľkosť originálu

 • [Zoznam veľkostí papiera]

Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.

Poznámky:

 • Rôzne veľkosti je americké predvolené výrobné nastavenie. Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.
 • Toto nastavenie sa môže líšiť v závislosti od modelu tlačiarne.

  Použiť viacstranový formát TIFF

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Výber medzi jednostranovými a viacstranovými súbormi vo formáte TIFF.

Pomohol vám tento článok?
Top