Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Faxconfiguratie

Algemene faxinstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Faxnaam

Uw faxapparaat identificeren.

  Faxnummer

Uw faxnummer identificeren.

  Fax-id

 • Faxnaam
 • Faxnummer*

Uw faxnaam of faxnummer doorgeven aan uw faxontvangers.

  Geheugengebruik

 • Alles ontvangen
 • Meestal ontvangen
 • Gelijk*
 • Voornamelijk verzonden
 • Alles verzenden

De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen.

Opmerking:  Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.

  Faxen annuleren

 • Toestaan*
 • Niet toestaan

Uitgaande faxen annuleren voordat ze worden verzonden of inkomende faxen annuleren voordat ze volledig zijn afgedrukt.

  Faxnummer verbergen

 • Uit*
 • Van links
 • Van rechts

De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.

  Te verbergen cijfers

 • 0-58 (0*)

Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.

  Detectie lijn verbonden inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer.

Opmerking:  Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.

  Faxcompatibiliteit optimaliseren

De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.

  Faxtransport

 • T.38
 • Analoog
 • G.711
 • etherFAX

De verzendmethode voor faxen instellen.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor etherFAX of Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.
 • De standaard fabrieksinstellingen is afhankelijk van uw printermodel.

HTTPS-faxinstellingen

Opmerking:  Dit menu wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op etherFAX.

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  HTTPS-service-URL

Geef de URL van de etherFAX-service op.

  HTTPS-proxy

Geef een URL voor de proxyserver op.

  HTTPS-proxygebruiker

Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.

  HTTPS-proxywachtwoord

  Codering faxverzending

 • Uitgeschakeld
 • Ingeschakeld*
 • Vereist

Codering inschakelen voor uitgaande faxberichten.

  Codering faxontvangst

 • Uitgeschakeld
 • Ingeschakeld*
 • Vereist

Codering inschakelen voor inkomende faxberichten.

  HTTPS-faxstatus

Toon de etherFAX-communicatiestatus.

Faxverzendinstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Resolutie

 • Standaard*
 • Fijn
 • Zeer fijn
 • Ultrafijn

De resolutie van de gescande afbeelding instellen.

Opmerking:  Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.

  Origineel

 • [Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)

Het formaat van het originele document opgeven.

  Afdrukstand

 • Staand*
 • Liggend

Het formaat van het originele document opgeven.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  Zijden

 • Uit*
 • Korte zijde
 • Lange zijde

De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.

Opmerking:  Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.

  inhoudstype

 • Tekst*
 • Tekst/foto
 • Foto
 • Illustraties

Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.

  Intensiteit

 • 1-9 (5*)

De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.

  Achter een PABX

 • Aan
 • Uit*

De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend.

Opmerking:  Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.

  Kiesmodus

 • Toon*
 • Puls

De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.

Geavanceerde beeldverwerking
MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Kleurbalans

 • Cyaan - Rood
  • -4 tot 4 (0*)
 • Magenta - Groen
  • -4 tot 4 (0*)
 • Geel - Blauw
  • -4 tot 4 (0*)

De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.

  Contrast

 • Beste instelling voor inhoud*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Het contrast van de uitvoer instellen.

  Achtergrond verwijderen

 • Niveau
  • ‑4 tot 4 (0*)

Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.

  Scannen van rand tot rand

 • Aan
 • Uit*

Rand‑tot‑rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.

Beheercontrole
MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Automatisch opnieuw kiezen

 • 0-9 (5*)

Het aantal keren opnieuw kiezen aanpassen op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.

  Aantal keren opnieuw kiezen

 • 1–200 minuten (3*)

De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.

  ECM inschakelen

 • Aan*
 • Uit

De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen.

Opmerking:  ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.

  Faxscans inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Documenten faxen die zijn gescand met de printer.

  Faxen vanuit de driver

 • Aan*
 • Uit

Toestaan dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.

  Opslaan als snelkoppeling toestaan

 • Aan*
 • Uit

Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.

  Max. snelheid

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.

  Kleurenfaxscans inschakelen

 • Standaard uitgeschakeld*
 • Standaard ingeschakeld
 • Nooit gebruiken
 • Altijd gebruiken

Kleurenscans voor faxen inschakelen.

  Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen

 • Aan*
 • Uit

Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.

  Faxnummer bevestigen

 • Uit*
 • Aan

De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.

  Kiesvoorvoegsel

Een kiesvoorvoegsel instellen.

Faxontvangstinstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Aantal belsignalen

 • 1-25 (3*)

Het aantal belsignalen voor een inkomende fax instellen.

  Autom. verkleinen

 • Aan*
 • Uit

Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.

  Papierbron

 • Lade [X]
 • Auto*

Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van inkomende faxen op.

  Zijden

 • Aan
 • Uit*

Druk op beide zijden van het papier af.

  Scheidingsvellen

 • Geen*
 • Voor taak
 • Na taak

Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.

  Bron scheidingsblad

 • Lade [X] (1*)

De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.

  Voettekst fax

 • Aan
 • Uit*

De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.

  Tijdstempel faxvoettekst

 • Ontvangen*
 • Afdrukken

Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.

Beheercontrole
MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Faxen ontvangen inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.

  Kleurenfaxen ontvangen inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Instellen dat de printer kleurenfaxen kan ontvangen.

  Nummerweergave inschakelen

 • Aan
 • Uit*

Het nummer tonen waarvan de inkomende fax afkomstig is.

  Fax zonder naam blokkeren

 • Aan
 • Uit*

Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID of fax-ID.

  Beantwoorden aan

 • Alle belsignalen*
 • Alleen één belsignaal
 • Alleen twee belsignalen
 • Alleen drie belsignalen
 • Alleen één of twee belsignalen
 • Alleen één of drie belsignalen
 • Alleen twee of drie belsignalen

Een speciaal belsignaal instellen voor inkomende faxen.

  Automatisch beantwoorden

 • Aan*
 • Uit

Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.

  Fax doorsturen

 • Afdrukken*
 • Afdrukken en doorsturen
 • Doorsturen

Opgeven of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.

  Doorsturen naar

 • Bestemming 1
 • Bestemming 2

Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.

Opmerking:  Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen.

  Max. snelheid

 • 33600*
 • 14400
 • 9600
 • 4800
 • 2400

De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.

Faxloginstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Frequentie transmissielogbestand

 • Altijd*
 • Nooit
 • Alleen bij fout

Opgeven hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.

  Actie transmissielogboek

 • Afdrukken
  • Uit
  • Aan*
 • E-mail
  • Uit*
  • Aan

Een log van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.

  Foutlog ontvangen faxen

 • Nooit afdrukken*
 • Afdrukken bij fouten

Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.

  Automatisch logs afdrukken

 • Aan*
 • Uit

Alle faxactiviteiten afdrukken.

  Papierbron logs

 • Lade [x] (1*)

De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.

  Weergave logs

 • Naam externe fax*
 • Gekozen nummer

De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.

  Opdrachtlog inschakelen

 • Aan*
 • Uit

Een overzicht van alle faxtaken weergeven.

  Kieslog inschakelen

 • Aan*
 • Uit

De geschiedenis van gekozen faxnummers weergeven.

Luidsprekerinstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Luidsprekermodus

 • Altijd uit*
 • Altijd aan
 • Aan tot verbinding

De faxluidsprekermodus instellen.

  Luidsprekervolume

 • Laag*
 • Hoog

Het faxluidsprekervolume aanpassen.

  Beltoonvolume

 • Uit*
 • Aan

Het beltoonvolume inschakelen.

Was dit artikel nuttig?
Top