Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Instellingen faxserver

Algemene faxinstellingen

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Volgens indeling

Een faxontvanger opgeven.

Opmerking:  Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer.

  Antwoordadres

Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.

  Onderwerp

Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.

  Bericht

  Analoge ontvangst inschakelen

 • Uit*
 • Aan

De printer instellen voor het ontvangen van analoge faxen.

E-mailinstellingen faxserver

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  SMTP-server voor e-mail gebruiken

 • Aan*
 • Uit

Gebruik de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) voor e-mail bij het ontvangen en verzenden van faxen.

Opmerking:  Als de instelling Aan is, worden alle andere instellingen van het menu E-mailinstellingen faxserver niet weergegeven.

  Primaire SMTP-gateway

Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in.

  Primaire SMTP-gatewaypoort

 • 1–65535 (25*)

Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.

  Secundaire SMTP-gateway

Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.

  Secundaire SMTP-gatewaypoort

 • 1–65535 (25*)

Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.

  Time-out SMTP

 • 5-30 (30*)

De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.

  Antwoordadres

Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.

  SSL/TLS gebruiken

 • Uitgeschakeld*
 • Onderhandelen
 • Vereist

Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.

  Vertrouwd certificaat vereist

 • Uit
 • Aan*

Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.

  Verificatie SMTP-server

 • Geen verificatie vereist*
 • Aanmelden / Normaal
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5
 • Kerberos 5

Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.

  Door het apparaat geïnitieerde e-mail

 • Geen*
 • SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.

  Door de gebruiker geïnitieerde e-mail

 • Geen*
 • SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
 • Gebruikers-id/wachtw. sessie gebr.
 • E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken
 • Gebruiker vragen

Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.

  Active Directory Device gebruiken

 • Uit*
 • Aan

Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server.

  Gebruikersnaam apparaat

De gebruikers-ID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.

  Wachtwoord voor apparaat

  Kerberos 5-realm

De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.

  NTLM-domein

De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.

  Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit

 • Uit*
 • Aan

De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.

Scaninstellingen faxserver

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Beeldformaat

 • TIFF (.tif)
 • PDF (.pdf)*
 • JPEG (.jpg)

De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.

  inhoudstype

 • Tekst*
 • Tekst/foto
 • Foto
 • Illustraties

Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de inhoud van het originele document.

  Inhoudsbron

 • Zwart-witlaser
 • Kleurenlaser*
 • Inkjet
 • Foto/film
 • Tijdschrift
 • Krant
 • Drukwerk
 • Anders

Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.

  Faxresolutie

 • Standaard*
 • Fijn
 • Zeer fijn
 • Ultrafijn

De faxresolutie instellen.

  Zijden

 • Uit*
 • Korte zijde
 • Lange zijde

De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.

  Intensiteit

 • 1-9 (5*)

De intensiteit van de uitvoer instellen.

  Afdrukstand

 • Staand*
 • Liggend

De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

  Origineel

 • [Lijst met papierformaten]

Het papierformaat van het originele document opgeven.

Opmerkingen:

 • Gemengde formaten is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
 • De instelling kan variëren afhankelijk van het printermodel.

  Multipage TIFF gebruiken

 • Uit
 • Aan*

Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.

Was dit artikel nuttig?
Top