Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

    Poznámka:  Skontrolujte, či je fax nakonfigurovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie tlačiarne na faxovanie.

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora.

  2. Postupujte nasledovne:

    • Nastavte Režim reproduktora na možnosť Vždy zapnuté.
    • Nastavte Hlasitosť reproduktora na možnosť Vysoká.
    • Zapnite možnosť Hlasitosť zvonenia.
Pomohol vám tento článok?
Top