Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

  Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

  Napomene:

  • Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
  • Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.
 1. Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

 2. Dodirnite  > Odštampaj.

 3. Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.

 4. Odštampajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top