Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje registracije skenera

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Konfiguracija skenera > Ručna registracija skenera

  2. Dodirnite Brzi test štampanja

  3. Stavite stranicu za Odšampaj brzi test na staklo skenera, a zatim dodirnite Registracija ravne ploče.

  4. Dodirnite Brzi test kopiranja.

  5. Uporedite stranicu za Kopiraj brzi test sa originalnim dokumentom.

    Napomena:  Ako se margine probne stranice razlikuju od originalnog dokumenta, podesite opcije Leva margina i Gornja margina.

  6. Ponavljajte step 4 i step 5 dok se margine stranice za Kopiraj brzi test ne budu podudarale sa originalnim dokumentom.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top