Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Upotreba potrošnog materijala i brojači.

  2. Izaberite brojač koji želite da resetujete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top