Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zamena gumica za hvatanje

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 4. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 5. Da biste izbegli kontaminaciju stranim tonerom, stavite list papira preko fioke kertridža za štampanje, pa onda umetnite fioku kertridža za štampanje.

 6. Zatvorite prednja vrata.

 7. Uklonite fioku.

 8. Uklonite bocu za otpadni toner.

 9. Položite štampač na bočnu stranu.

 10. Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje.

 11. Otpakujte nove gumice za brisanje.

  Napomena:  Da biste izbegli kontaminaciju, proverite da li su vam ruke čiste.

 12. Umetnite nove gumice za hvatanje.

 13. Vratite štampač u prvobitni položaj, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.

 14. Umetnite fioku.

 15. Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

 16. Izvucite fioku kertridža za štampanje.

 17. Uklonite papir, a zatim umetnite fioku kertridža za štampanje.

 18. Zatvorite prednja vrata.

 19. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 20. Uključite štampač.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top