Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Oznámenia

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.

  Signalizácia

 • Vypnuté
 • Raz*
 • Nepretržite

Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

  Spotrebný materiál

 • Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu
  • Zobraziť odhadované hodnoty*
  • Nezobrazovať odhadované hodnoty

Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.

  Spotrebný materiál

 • Signalizácia pre kazetu
  • Vypnuté
  • Raz*
  • Nepretržite

Nastavenie počtu upozornení na takmer prázdnu kazetu.

  Spotrebný materiál

 • Vlastné upozornenia o spotrebnom materiáli

Konfigurácia nastavení upozornenia, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Primárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Port primárnej brány SMTP
   • 1–65535 (25*)

Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Sekundárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Port sekundárnej brány SMTP
   • 1–65535 (25*)

Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Časový limit SMTP
   • 5 – 30 sekúnd (30*)

Určenie časového limitu tlačiarne v prípade, že server SMTP neodpovedá.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Adresa pre odpoveď

Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď
   • Vypnuté*
   • Zapnuté

Použitie predvolenej adresy servera SMTP na odpoveď.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Použiť nástroj SSL/TLS
   • Vypnuté*
   • Dohodnúť
   • Požadované

Odoslanie e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Je potrebný dôveryhodný certifikát
   • Zapnuté*
   • Vypnuté

Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Overenie servera SMTP
   • Nevyžaduje sa žiadne overenie*
   • Prihlásenie/obyčajné
   • NTLM
   • CRAM‑MD5
   • Digest‑MD5
   • Kerberos 5

Nastavenie typu overenia pre server SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • E-mail vytvorený na základe zariadenia
   • Žiadne*
   • Použiť poverenia SMTP zariadenia

Nastavenie, či sú potrebné poverenia pre e-maily vytvorené na základe zariadenia.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • ID používateľa zariadenia

Určenie ID používateľa na pripojenie k serveru SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Heslo zariadenia

Určenie hesla na pripojenie k serveru SMTP.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Doména NTLM

Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.

  Predchádzanie chybám

 • Asistencia pri zaseknutí papiera
  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Nastavenie tlačiarne na automatickú kontrolu zaseknutia papiera.

  Predchádzanie chybám

 • Automaticky pokračovať
  • Vypnuté
  • Zapnuté* (5 sekúnd)
 • Čas automatického pokračovania

Umožní tlačiarni automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlači úlohy po vyriešení určitých stavov vyžadujúcich pozornosť.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Automatické reštartovanie
   • Reštartovať pri nečinnosti
   • Vždy reštartovať*
   • Nikdy nereštartovať

Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Maximálny počet automatických reštartovaní (2*)

Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Okno automatického reštartovania (720*)

Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Počítadlo automatických reštartovaní

Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.

  Predchádzanie chybám

 • Zobraziť chybu krátkeho papiera
  • Zapnuté
  • Automatické odstránenie*

Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera.

Poznámka:  Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.

  Predchádzanie chybám

 • Ochrana strany
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.

  Obnovenie zaseknutého obsahu

 • Obnova po zaseknutí
  • Vypnuté
  • Zapnuté
  • Automatický*

Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.

  Obnovenie zaseknutého obsahu

 • Obnova po zaseknutí v skeneri
  • Úroveň úlohy
  • Úroveň strany*

Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.

Pomohol vám tento článok?
Top