Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Informácie o tlačiarni

Položka ponukyOpis

* Táto položka ponuky sa zobrazí len v niektorých modeloch tlačiarní.

  Značka zariadenia

Popis tlačiarne. Maximálna dĺžka je 32 znakov.

  Umiestn. tlač.

Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.

  Kontaktujte oddelenie

Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.

  Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB*

Export súborov konfigurácie na jednotku flash.

  Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB*

Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.

  Odoslať denníky

Odoslanie diagnostických informácií spoločnosti Lexmark.

Pomohol vám tento článok?
Top