Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Viditeľné ikony na domovskej obrazovke

PonukaOpis

  Kopírovanie

  E‑mail

  Fax

  Stav/spotrebný materiál

  Poradie úloh

  Zmeniť jazyk

  Pozastavené úlohy

  Jednotka USB

  Záložky

  Konektor Cloud

  Skenovanie do počítača

Stanovenie, ktoré ikony sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

Poznámka:  Fax, jednotka USBa Záložky sú dostupné len v niektorých modeloch tlačiarní.

Pomohol vám tento článok?
Top