Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Wi-Fi Direct

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Aktivér Wi-Fi Direct

 • Til
 • Fra*

Indstil printeren til at oprette direkte forbindelse til Wi-Fi-enheder.

Wi-Fi Direct-navn

Angiv navnet på Wi-Fi Direct-netværket.

Wi-Fi Direct-adgangskode

Angiv adgangskoden til at godkende og validere brugere på en Wi-Fi-forbindelse.

  Vis adgangskode på opsætningssiden

 • Fra
 • Til*

Vis Wi-Fi Direct-adgangskoden på siden Netværksopsætning.

  Foretrukket kanalnummer

 • 1–11
 • Auto*

Angiv den foretrukne kanal til Wi-Fi-netværket.

Gruppeejers IP-adresse

Angiv IP-adressen til gruppeejeren.

  Acceptér automatisk trykknapanmodninger

 • Fra*
 • Til

Acceptér anmodninger om at oprette forbindelse til netværket automatisk.

Bemærk!  Automatisk accept af klienter er ikke sikkert.

Var denne artikel nyttig?
Top