Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

Težina

Fioke omogućavaju uvlačenje papira uzdužne teksture i težine 60 do 176  g/m2 (16 do 47 lb). Papir lakši od 60  g/m2 (16  lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje.

Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja. Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

Usmerenje zrna

Zrno se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude dugačko, ako prati dužinu papira ili kratko ako prati širinu papira.

Za papir težine 60–176  g/m2 (16–47 lb), preporučuje se korišćenje dugog zrna.

Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top