Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podržane veličine papira

Veličina papiraStandardna ili opciona fioka za 250 listovaRučni ulagačDvostrano štampanjeADFStaklo skenera

1 Podrazumevana podrška je uvlačenje po dugoj ivici. Kada je aktivirano uvlačenje po kratkoj ivici, A5 se tretira kao uski papir.

2 Kada je izabrano, stranica se formatira za 215,90  x  355,60  mm (8,5  x  14  inča), osim ako nije definisano putem softverske aplikacije.

3 Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

4 Podržava veličine papira samo do 216  x  297  mm (8,5  x  11,7  inča).

5 Standardna fioka za 250 listova podržava samo do pet koverti odjednom. Opciona fioka od 250 listova podržava do 40 koverti odjednom.

A4

210  x  297  mm (8,27  x  11,7  inča)

A51

148  x  210  mm (5,83  x  8,27  inča)

X

A6

105  x  148  mm (4,13  x  5,83  inča)

X

JIS B5

182  x  257  mm (7,17  x  10,1  inča)

X

Oficio (Mexico)

215,9  x  340,4  mm (8,5  x  13,4  inča)

X

Hagaki

100  x  148  mm (3,94  x  5,83  inča)

X

X

Statement

139,7  x  215,9  mm (5,5  x  8,5  inča)

X

Executive

184,2  x  266,7  mm (7,25  x  10,5  inča)

X

Letter

215,9  x  279,4  mm (8,5  x  11  inča)

Legal

215,9  x  355,6  mm (8,5  x  14  inča)

X

Folio

215,9  x  330,2  mm (8,5  x  13  inča)

X

Univerzalno2,  3

98,4  x  148  mm (3,86  x  5,83  inča) do 215,9  x  355,6  mm (8,5  x  14  inča)

4

Univerzalno2,  3

25,4  x  25,4  mm (1  x  1  inča) do 215,9  x  297  mm (8,5  x  11,69  inča)

X

X

X

X

Univerzalno2,  3

105  x  148  mm (4,13  x  5,83  inča) do 215,9  x  355,6  mm (8,5  x  14  inča)

X

X

X

X

Koverta 7  3/4

98,4  x  190,5  mm (3,875  x  7,5  inča)

5

X

X

Koverta  9

98,4  x  225,4  mm (3,875  x  8,9  inča)

5

X

X

Koverta  10

104,8  x  241,3  mm (4,12  x  9,5  inča)

5

X

X

Koverta  DL

110  x  220  mm (4,33  x  8,66  inča)

5

X

X

Koverta  C5

162  x  229  mm (6,38  x  9,01  inča)

5

X

X

Koverta  B5

176  x  250  mm (6,93  x  9,84  inča)

5

X

X

Druga koverta

98,4  x  162  mm (3,87  x  6,38  inča) do 176  x  250  mm (6,93  x  9,84  inča)

5

X

X

nije primenljivo

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top