Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Standardindstillinger for e-mail

Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Emne

Angiv e-mailemnet og meddelelsen.

  Meddelelse

  Filnavn

Angiv filnavnet for det scannede billede.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Angiv filformatet for det scannede billede.

  PDF-indstil.

 • PDF-version
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5*
  • 1.6
  • 1.7
 • Arkivversion
  • A‑1a*
  • A‑1b
 • Sikker
  • Fra*
  • Til
 • Arkiv (PDF/A)
  • Fra*
  • Til

Indstil PDF-formatet for det scannede billede.

Bemærk!  Arkivversion og Arkiv (PDF/A) vises kun, hvis PDF-version er indstillet til 1.4.

  Indholdstype

 • Tekst
 • Tekst/foto*
 • Foto
 • Grafik

Forbedr udskrivningsresultatet baseret på indholdet af originaldokumentet.

  Farve

 • Sort-hvid
 • Grå
 • Farve*
 • Automatisk

Angiv farven, når du scanner et billede.

  Opløsning

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Angiv opløsningen for det scannede billede.

  Sværtning

 • 1-9 (5*)

Juster sværtningen i det scannede billede.

  Papirretning

 • Stående*
 • Liggende

Angiv retningen på originaldokumentet.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  Originalstørrelse

 • [Liste over papirstørrelser]

Indstil papirstørrelsen på originaldokumentet.

Bemærk!  Standardindstillingen er Blandede størrelser.

  Sider

 • Fra*
 • Kort kant
 • Lang kant

Angiv retningen på originaldokumentet, når der scannes på begge sider af dokumentet.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

Avanceret billedbehandling
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Farvebalance

 • Cyan - Rød
  • -4 til 4 (0*)
 • Magenta - Grøn
  • -4 til 4 (0*)
 • Gul - Blå
  • -4 til 4 (0*)

Juster farveintensiteten under scanning.

  Autom. farveidentifikation

 • Farvefølsomhed
  • 1-9 (5*)
 • Områdefølsomhed
  • 1-9 (5*)
 • Bitdybde for e-mail
  • 1 bit*
  • 8 bit
 • Minimumsopløsning til scanning
  • 75 dpi
  • 150 dpi
  • 200 dpi
  • 300 dpi*

Indstil den mængde farve, som printeren registrerer i originaldokumentet.

  Kontrast

 • Bedst til indhold*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Angiv udskriftens kontrast.

  Fjern baggrund

 • Niveau
  • ‑4 til 4 (0*)

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på et scannet billede.

  Scan kant-til-kant

 • Til
 • Fra*

Tillad, at det originale dokument scannes fra kant til kant.

Admin-kontrol
Punkt i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Maks. e-mailstørrelse

 • 0-65535 (0*)

Angiv den tilladte filstørrelse for hver e-mail.

  Fejlmeddelelse om størrelse

Angiv en fejlmeddelelse, som printeren sender, når en e-mail overstiger den tilladte filstørrelse.

Bemærk!  Du kan skrive op til 1024 tegn.

  Send mig en kopi

 • Vises aldrig*
 • Slået til som standard
 • Slået fra som standard
 • Altid aktiveret

Send en kopi af e-mailen til dig selv.

  Tekststandard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekstkvaliteten på et scannet billede.

  Tekst/foto-standard

 • 5-95 (75*)

Indstil tekst- eller fotokvaliteten for et scannet billede.

  Fotostandard

 • 5-95 (50*)

Angiv kvaliteten af et foto på et scannet billede.

  Transmissionslog

 • Udskriv log*
 • Udskriv ikke log
 • Udskriv kun ved fejl

Udskriv en log for vellykket e-mailtransmission.

  Papirkilde til logfil

 • Papirmagasin [x] (1*)

Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler.

  Tillad Gem som genvej

 • Til*
 • Fra

Gem e-mailadresser som genveje.

Bemærk!  Når den er indstillet til Fra, vises knappen Gem som genvej ikke i skærmbilledet Destination for e-mail.

  Nulstil e-mailoplysninger efter afsendelse

 • Til*
 • Fra

Gendan standardindstillinger for e-mail efter afsendelse.

Var denne artikel nyttig?
Top