Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skeniranje sa fleš jedinice

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Navedite format datoteke za skeniranu sliku.

  PDF postavke

 • PDF verzija
  • 1,3
  • 1,4
  • 1,5*
  • 1,6
  • 1,7
 • Arhivska verzija
  • A‑1a*
  • A‑1b
 • Bezbedno
  • Isključeno*
  • Uključeno
 • Arhivski (PDF/A)
  • Isključeno*
  • Uključeno

Podesite PDF format za skeniranu sliku.

Napomena:  Arhivska verzija i i Arhivski (PDF/A) pojavljuju se samo ako je PDF verzija podešeno na 1.4.

  Tip sadržaja

 • Tekst
 • Tekst/fotografija*
 • Grafika
 • Fotografija

Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.

  Boja

 • Crno-belo
 • Siva
 • Boja*
 • Automatski

Navedite boju za skeniranje slike.

  Rezolucija

 • 75 tpi
 • 150 tpi*
 • 200 tpi
 • 300 tpi
 • 400 tpi
 • 600 tpi

Podesite rezoluciju skenirane slike.

  Zatamnjenost

 • 1-9 (5*)

Podesite zatamnjenost skenirane slike.

  Položaj

 • Uspravno*
 • Položeno

Naveli orijentaciju originalnog dokumenta.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

  Originalna veličina

 • [Lista veličina papira]

Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.

Napomena:  Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

  Strane

 • Isključeno*
 • Kratka ivica
 • Duga ivica

Navedite orijentaciju originalnog dokumenta kada skenirate obe strane dokumenta.

Napomena:  Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

  Ime datoteke

Navedite ime datoteke za skeniranu sliku.

Napredna izrada slika
Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Balans boja

 • Cijan – Crvena
  • -4 do 4 (0*)
 • Magenta – Zelena
  • -4 do 4 (0*)
 • Žuta – Plava
  • -4 do 4 (0*)

Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.

  Automatska detekcija boje

 • Osetljivost boje
  • 1-9 (5*)
 • Osetljivost oblasti
  • 1-9 (5*)
 • Dubina bita za skeniranje
  • 1 bitna*
  • 8-bitna

Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta.

  Kontrast

 • Najbolje za sadržaj*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naveli kontrast otiska.

  Uklanjanje pozadine

 • Nivo
  • ‑4 do 4 (0*)

Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.

  Skeniraj od ivice do ivice

 • Uključeno
 • Isključeno*

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.

Administratorske kontrole
Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Tekst – podrazumevano

 • 5-95 (75*)

Podesite kvalitet teksta za skeniranu sliku.

  Tekst/fotografija – podrazumevano

 • 5-95 (75*)

Podesite kvalitet teksta ili fotografija za skeniranu sliku.

  Fotografija – podrazumevano

 • 5-95 (50*)

Podesite kvalitet fotografija za skeniranu sliku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top