Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Razno

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

    Dozvola za štampanje

  • Isključeno*
  • Uključeno

Omogućite korisniku da se prijavi pre štampanja.

Prijavljivanje za podrazumevanu dozvolu za štampanje

Podesite podrazumevano prijavljivanje za Dozvola za štampanje.

    Minimalna dužina lozinke

  • 0-32 (0*)

Navedite najmanji broj znakova za lozinku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top