Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje faksa u zemljama ili regionima sa drugačijim telefonskim zidnim utičnicama i utikačima

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Standard zidna utičnica koju je usvojila većina zemalja ili regiona je RJ11. Ako zidna utičnica ili oprema u objektu nije kompatibilna sa ovim tipom veze, koristite telefonski adapter. Adapter za vašu zemlju ili region možda se ne isporučuje sa štampačem, zbog čega može da bude potrebno da ga kupite odvojeno.

Možda je u telefonskom portu štampača instaliran adapterski utikač. Nemojte da uklanjate adapterski utikač iz telefonskog porta štampača ako se povezujete na serijski ili kaskadni telefonski sistem.

Naziv delaBroj dela

Lexmark adapterski utikač

40X8519

Povezivanje štampača na zidnu utičnicu koja nije tipa RJ11

  1. Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

  2. Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u zidnu utičnicu.

  3. Ako želite da na istu zidnu utičnicu povežete još jedan uređaj sa priključkom koji nije tipa RJ11, povežite ga direktno na telefonski adapter.

Priključivanje štampača u zidnu utičnicu u Nemačkoj

Nemačka zidna utičnica ima dve vrste portova. N portovi su za faks mašine, modeme i telefonske sekretarice. F port je za telefone. Priključite štampač u bilo koji od N portova.

  1. Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

  2. Priključite drugi kraj kabla u RJ11 adapter, a zatim priključite adapter u N port.

  3. Ako želite da priključite telefon i telefonsku sekretaricu u istu zidnu utičnicu, onda povežite uređaje kao što je prikazano.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top