Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje faksa pomoću standardne telefonske linije

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da koristite funkciju faksa tokom oluje sa gromovima.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Podešavanje 1: Štampač je povezan na namensku liniju faksa

  1. Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

  2. Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

  • Možete da podesite štampač da faksove prima automatski (Automatski odgovoriUključeno) ili ručno (Automatski odgovoriIsključeno).
  • Ako želite da automatski primate faksove, podesite štampač da odgovori na određeni broj signala zvona.

Podešavanje 2: Štampač deli liniju sa telefonskom sekretaricom

Napomena:  Ako se pretplatite na uslugu prepoznatljivog zvona, uverite se da ste podesili ispravni šablon zvona za štampač. U suprotnom, štampač neće primati faksove čak i ako ste ga podesili da automatski prima faksove.

Povezani na drugačije zidne utičnice

  1. Jedan kraj telefonskog kabla povežite na linijski port na štampaču.

  2. Povežite drugi kraj kabla na aktivnu analognu zidnu utičnicu.

Napomene:

  • Ako imate samo jedan telefonski broj na liniji, podesite štampač da automatski prima faksove.
  • Podesite štampač da odgovara na pozive dva zvona nakon telefonske sekretarice. Na primer, ako telefonska sekretarica odgovara na pozive nakon četiri zvona, podesite postavku štampača Zvona do odgovora na 6.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top