Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomene:

  • Kada je opcija Pomoć za zaglavljivanje podešena na Uključeno, štampač može da pokuša da izbaci prazne stranice ili stranice koje su delimično odštampane nakon što ukloni zaglavljenu stranicu. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
  • Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.
Mesta zaglavljivanja

1

Automatski ulagač dokumenata (ADF)

2

Standardna polica

3

Ručni ulagač

4

Fioke

5

Vrata B

6

Vrata E

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top