Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Izbor lokacije za štampač

  • Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
  • Postavite štampač blizu zidne utičnice.
  • OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

    OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

  • Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
  • Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
  • Štampač bi trebalo da bude:
    • Čist, suv i bez prašine
    • Dalje od heftalica i spajalica
    • Dalje od direktne struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
    • Dalje od direktne sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
  • Pridržavajte se temperaturnog opsega.
  • Radna temperatura

    10 do 32,2°C (50 do 90°F)
  • Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:
  • 1

    Gornja strana

    305 mm (12 inča)

    2

    Zadnja strana

    102 mm (4 inča)

    3

    Desna strana

    76 mm (3 inča)

    4

    Prednja strana

    76 mm (3 inča)

    5

    Leva strana

    76 mm (3 inča)
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top