Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vymazanie pamäte tlačiarne

Ak chcete vymazať nestálu pamäť alebo údaje vo vyrovnávacej pamäti tlačiarne, tlačiareň vypnite.

    Ak chcete vymazať stálu pamäť alebo jednotlivé nastavenia, nastavenia zariadenia a siete, nastavenia zabezpečenia a integrované riešenia, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > Vymazanie mimo prevádzky.

  2. Začiarknite políčko Ošetriť všetky informácie stálej pamäte a dotknite sa položky OK.

  3. Vyberte položku Spustiť úvodné nastavenie alebo Ponechať tlačiareň v režime offline a potom sa dotknite tlačidla OK.

Pomohol vám tento článok?
Top