Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Izjava o nepostojanosti

Štampač sadrži različite tipove memorije koje mogu da skladište postavke uređaja i mrežne postavke, kao i korisničke podatke.

Tipovi memorijeOpis

Prolazna memorija

Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampanja.

Trajna memorija

Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za čuvanje operativnog sistema, postavki uređaja i informacija o mreži.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

  • Prekida se upotreba štampača.
  • Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
  • Štampač servisira neko izvan organizacije.
  • Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
  • Štampač se prodaje drugoj organizaciji.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top