Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke.

  2. U meniju Vrati postavke izaberite postavke koje želite da vratite.

  3. Dodirnite VRATI.

  4. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top