Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Återställa fabriksinställningar

  1. På startskärmen trycker du på Inställningar > Enhet > Återställ fabriksinställningar.

  2. På menyn Återställ inställningar väljer du de inställningar du vill återställa.

  3. Tryck på ÅTERSTÄLL.

  4. Följ instruktionerna på skärmen.

Var denna artikel användbar?
Top