Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Kopiranje na memorandumu

  1. Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

  2. Na početnom ekranu dodirnite Kopiranje > Kopiraj sa > , a zatim odaberite veličinu originalnog dokumenta.

  3. Dodirnite Kopiraj na, a zatim izaberite izvor papira u kojoj se nalazi memorandum.

    Ako ste memorandum stavili u ručni ulagač, izaberite:

    Kopiraj na > Ručni ulagač > izaberite veličinu papira > Memorandum

  4. Kopirajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top