Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Kreiranje prečice za odredište faksa

  1. Na početnom ekranu dodirnite Faks > Primalac.

  2. Unesite broj primaoca, a zatim dodirnite Gotovo.

  3. Dodirnite .

  4. Kreirajte prečicu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top