Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skapa en faxdestinationsgenväg

    Obs!  Se till att faxen har konfigurerats. Mer information finns i Ställa in skrivaren för att faxa.

  1. På startskärmen trycker du på Faxa > till.

  2. Ange mottagarens nummer och tryck sedan på Klar.

  3. Tryck på .

  4. Skapa en genväg.

Var denna artikel användbar?
Top