Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Vytvorenie skratky pre sieťový priečinok

  1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

    Poznámky:

    • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
    • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
  2. Kliknite na možnosť Skratky > Pridať skratku.

  3. V kontextovej ponuke Typ skratky vyberte položku Sieťový priečinok a potom nakonfigurujte nastavenia.

  4. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top