Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skanna till en Cloud Connector-profil

  1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

  2. På startskärmen trycker du på Cloud Connector.

  3. Välj en molntjänsteleverantör och välj sedan en profil.

    Obs!  Mer information om hur du skapar en Cloud Connector-profil finns i Skapa en Cloud Connector-profil.

  4. Tryck på Skanna och tilldela sedan ett filnamn och en målmapp.

  5. Tryck på Skanna här.

    Ändra skanningsinställningarna om det behövs.

  6. Skanna dokumentet.

Var denna artikel användbar?
Top