Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skanna till en nätverksmapp med hjälp av en genväg

 1. Skapa en genväg för nätverksmapp.

  1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

   Anmärkningar:

   • Leta efter skrivarens IP-adress på startskärmen. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
   • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
  2. Klicka på Genvägar > Lägg till genväg.

  3. På menyn Genvägstyp väljer du Nätverksmapp och konfigurerar sedan inställningarna.

  4. Verkställ ändringarna.

 2. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmatarens magasin eller på skannerglaset.

 3. På startskärmen trycker du på Genvägar > Skanna till nätverk

 4. Välj genvägen.

Var denna artikel användbar?
Top