Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Prispôsobenie domovskej obrazovky

  1. Z ovládacieho panela sa dotknite sa položiek Nastavenia >  Zariadenie > Viditeľné ikony na domovskej obrazovke.

  2. Zvoľte ikony, ktoré chcete mať zobrazené na domovskej obrazovke.

  3. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top