Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Anpassa startskärmen

  1. På kontrollpanelen trycker du på Inställningar > Enhet > Synliga ikoner på startskärmen.

  2. Välj vilka ikoner som ska visas på huvudmenyn.

  3. Verkställ ändringarna.

Var denna artikel användbar?
Top