Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Ilmoitukset

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  automaattisen asiakirjansyöttölaitteen äänimerkki

 • Ei käytössä
 • Käytössä*

Ota käyttöön äänimerkki lisättäessä paperia automaattisen asiakirjansyöttölaitteeseen.

  Hälytysääni

 • Ei käytössä
 • Yksi*
 • Jatkuva

Määritä, kuinka monta kertaa hälytysääni kuuluu, kun tulostin edellyttää käyttäjän toimia.

  Tarvikkeet

 • Näytä tarvikearviot
  • Näytä arviot*
  • Älä näytä arvioita

Näytä tarvikkeiden arvioitu tila.

  Tarvikkeet

 • Kasetin hälytys
  • Ei käytössä
  • Yksi*
  • Jatkuva

Määritä, kuinka monta kertaa hälytysääni kuuluu, kun värikasetti on ehtymässä.

  Tarvikkeet

 • Mukautetut tarvikeilmoitukset

Määritä ilmoitusasetukset tilanteeseen, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.

Huomautus:  Tämä valikkokohta näkyy vain Embedded Web Server -palvelimessa.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä

Kirjoita sähköpostin lähettämiseen käytettävän ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti
   • 1–65535 (25*)

Kirjoita ensisijaisen SMTP-palvelimen porttinumero.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Toissijainen SMTP-yhdyskäytävä

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Toissijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti
   • 1–65535 (25*)

Kirjoita toissijaisen SMTP-palvelimen tai SMTP-varmistuspalvelimen porttinumero.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • SMTP-aikakatkaisu
   • 5–30 sekuntia (30*)

Määritä, kuinka pian tulostin aikakatkaistaan, jos SMTP-palvelin ei vastaa.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Vastausosoite

Määritä sähköpostin vastausosoite.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Käytä aina SMTP-vastausosoitetta
   • Ei käytössä*
   • Käytössä

Käytä oletus-SMTP-vastausosoitetta.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Käytä SSL- tai TLS-suojausta
   • Ei käytössä*
   • Sovittele
   • Pakollinen

Lähetä sähköposti käyttäen salattua linkkiä.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Edellytä luotettua varmennetta
   • Käytössä*
   • Ei käytössä

Edellytä luotettua varmennetta käytettäessä SMTP-palvelinta.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • SMTP-palvelimen todennus
   • Todennusta ei tarvita*
   • Kirjautuminen/tavallinen
   • NTLM
   • CRAM‑MD5
   • Digest‑MD5
   • Kerberos 5

Määritä SMTP-palvelimen todennustyyppi.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Laitteeseen perustuva s-posti
   • Ei mitään*
   • Käytä laitteen SMTP-valtuuksia

Määritä, tarvitaanko tunnistetietoja, kun laite lähettää sähköpostia.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Laitekäyttäjätunnus

Määritä käyttäjätunnus yhteyden muodostamiseksi SMTP-palvelimeen.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • Laitesalasana

Määritä salasana, jota käytetään yhteyden muodostuksessa SMTP-työasemapalvelimeen.

  Sähköpostihälytysten asetukset

 • Sähköpostiasetukset
  • NTLM-toimialue

Määritä NTLM-suojausprotokollan toimialuenimi.

  Virheiden estäminen

 • Tukosavustaja
  • Ei käytössä
  • Käytössä*

Aseta tulostin tarkistamaan paperitukokset automaattisesti.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen jatko
  • Ei käytössä
  • Käytössä* (5 sekuntia)
 • Automaattinen jatkoaika

Anna tulostimen jatkaa työn käsittelemistä tai tulostamista automaattisesti, kun tietyt toimenpide-ehdot on käsitelty.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattinen uudelleenkäynnistys
   • Käynnistä uudelleen, kun järjestelmä on vapaa
   • Uudelleenkäynnistys aina*
   • Ei uudelleenkäynnistystä

Aseta tulostin käynnistymään uudelleen virhetilanteessa.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Uudelleenkäynnistysten enimmäismäärä (2*)

Määritä automaattisten uudelleenkäynnistysten määrä, jonka tulostin voi suorittaa.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattisen uudelleenkäynnistyksen ikkuna (720*)

Määritä, kuinka monen sekunnin kuluttua tulostin käynnistyy automaattisesti uudelleen.

  Virheiden estäminen

 • Automaattinen uudelleenkäynnistys
  • Automaattisen uudelleenkäynnistyksen laskuri

Näytä automaattisen uudelleenkäynnistyksen laskurin tiedot vain luku -muodossa.

  Virheiden estäminen

 • Näytä lyhyen paperin virhe
  • Käytössä
  • Autom. tyhjennys*

Määritä tulostin näyttämän viesti, kun ilmenee lyhyen paperin virhe.

Huomautus:  Lyhyt paperi viittaa lisätyn paperin kokoon.

  Virheiden estäminen

 • Sivunsuojaus
  • Ei käytössä*
  • Käytössä

Määritä tulostin käsittelemään koko sivu muistiin ennen sen tulostamista.

  Sisällön tukosselvitys

 • Tukosselvitys
  • Ei käytössä
  • Käytössä
  • Automaattinen*

Määritä tulostin tulostamaan juuttuneet sivut uudelleen.

  Sisällön tukosselvitys

 • Skannerin tukoksen selvittäminen
  • Työtaso
  • Sivutaso*

Määritä, miten skannaustyö käynnistetään uudelleen paperitukoksen selvittämisen jälkeen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top