Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Berichten

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Pieptoon ADF geplaatst

 • Uit
 • Aan*

Een geluid inschakelen bij het plaatsen van papier in de ADF.

  Alarminstelling

 • Uit
 • Eén keer*
 • Continu

Stel het aantal keer in waarop het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.

  Supplies

 • Supplyschattingen tonen
  • Schattingen tonen*
  • Schattingen niet tonen

De geschatte status van de printersupplies weergeven.

  Supplies

 • Cartridge-alarm
  • Uit
  • Eén keer*
  • Continu

Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de cartridge bijna leeg is.

  Supplies

 • Aangepaste meldingen over supplies

Hiermee configureert u de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is.

Opmerking:  Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Primaire SMTP-gateway

Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Primaire SMTP-gatewaypoort
   • 1–65535 (25*)

Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Secundaire SMTP-gateway

Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Secundaire SMTP-gatewaypoort
   • 1–65535 (25*)

Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Time-out SMTP
   • 5–30 seconden (30*)

De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Antwoordadres

Een antwoordadres opgeven in de e-mail.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres
   • Uit*
   • Aan

Het standaard SMTP-antwoordadres gebruiken.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • SSL/TLS gebruiken
   • Uitgeschakeld*
   • Onderhandelen
   • Vereist

Een e‑mail verzenden door een gecodeerde koppeling te gebruiken.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Vertrouwd certificaat vereist
   • Aan*
   • Uit

Een vertrouwd certificaat vereisen bij toegang tot de SMTP-server.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Verificatie SMTP-server
   • Geen verificatie vereist*
   • Aanmelden / Normaal
   • NTLM
   • CRAM‑MD5
   • Digest‑MD5
   • Kerberos 5

Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Door het apparaat geïnitieerde e-mail
   • Geen*
   • SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Gebruikersnaam apparaat

De gebruikers-ID opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • Wachtwoord voor apparaat

Het wachtwoord opgeven voor verbinding met de SMTP-server.

  Instellingen e-mailmeldingen

 • E-mailconfiguratie
  • NTLM-domein

De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.

  Foutpreventie

 • Storingsassistentie
  • Uit
  • Aan*

Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.

  Foutpreventie

 • Auto doorgaan
  • Uitgeschakeld
  • Ingeschakeld* (5 seconden)
 • Tijd automatisch doorgaan

Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn verholpen.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Automatisch opnieuw opstarten
   • Opnieuw opstarten bij inactieve stand
   • Altijd opnieuw opstarten*
   • Nooit opnieuw opstarten

Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Limiet Automatisch opnieuw opstarten (2*)

Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Venster Automatisch opnieuw opstarten (720*)

Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.

  Foutpreventie

 • Automatisch opnieuw opstarten
  • Teller Automatisch opnieuw opstarten

Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.

  Foutpreventie

 • Fout papier te kort tonen
  • Aan
  • Automatisch wissen*

De printer zodanig instellen dat er een bericht wordt weergeven wanneer er een fout met kort papier optreedt.

Opmerking:  Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.

  Foutpreventie

 • Paginabeveiliging
  • Uit*
  • Aan

De printer zodanig instellen dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.

  Herstel content na storing

 • Herstel na storing
  • Uit
  • Aan
  • Auto*

De printer zodanig instellen dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.

  Herstel content na storing

 • Herstel na scannerstoring
  • Taakniveau
  • Paginaniveau*

Opgeven hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.

Was dit artikel nuttig?
Top