Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vzdialený ovládací panel

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

    Externé pripojenie VNC

  • Nepovoliť*
  • Povoliť

Pripojenie externého klienta VNC na používanie vzdialeného ovládacieho panela.

    Typ overenia

  • Žiadne*
  • Štandardné overenie

Nastavenie typu overenia pri prístupe klientom na server VNC.

    Heslo pre server VNC

Uvedenie hesla na pripojenie klienta na server VNC.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Typ overenia nastavená na možnosť Štandardné overenie.

Pomohol vám tento článok?
Top