Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Informácie o tlačiarni

Položka ponukyOpis

* Táto položka ponuky sa zobrazí len v niektorých modeloch tlačiarní.

  Značka zariadenia

Popis tlačiarne. Maximálna dĺžka je 32 znakov.

  Umiestnenie tlačiarne

Určenie umiestnenia tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.

  Kontaktujte oddelenie

Prispôsobenie názvu tlačiarne. Maximálna dĺžka je 63 znakov.

  Exportovať súbor konfigurácie na jednotku USB*

Export súborov konfigurácie na jednotku flash.

  Exportovať komprimovaný súbor denníkov na jednotku USB*

Export komprimovaných súborov denníkov na jednotku flash.

  Odoslať denníky

 • Zrušiť
 • Odoslať

Odoslanie diagnostických informácií spoločnosti Lexmark.

Pomohol vám tento článok?
Top