Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Predvoľby

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Zobrazovaný jazyk

 • [Zoznam jazykov]

Nastavenie jazyka, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.

  Krajina/región

 • [Zoznam krajín alebo regiónov]

Identifikácia krajiny alebo regiónu, pre ktorý je tlačiareň nakonfigurovaná.

  Spustiť úvodné nastavenie

 • Nie*
 • Áno

Spustenie sprievodcu nastavením.

  Klávesnica

 • Typ klávesnice
  • [Zoznam jazykov]

Výber jazyka ako typu klávesnice.

Poznámka:  Nemusia sa zobraziť všetky hodnoty pre položku Typ klávesnice, prípadne môžu na svoje zobrazenie vyžadovať špeciálny hardvér.

  Zobrazené informácie

 • Zobrazený text 1 (IP adresa*)
 • Zobrazený text 2 (dátum/čas*)
 • Vlastný text 1
 • Vlastný text 2

Stanovenie, aké informácie sa budú zobrazovať na domovskej obrazovke.

  Dátum a čas

 • Konfigurácia
  • Aktuálny dátum a čas
  • Manuálne nastaviť dátum a čas
  • Formát dátumu (MM‑DD‑RRRR*)
  • Formát času (12-hodinový formát AM/PM*)
  • Časové pásmo

Konfigurácia dátumu a času tlačiarne.

  Dátum a čas

 • Protokol času siete
  • Povoliť protokol NTP (Zapnuté*)
  • Server NTP
  • Povoliť overenie

Konfigurácia nastavení pre Network Time Protocol (NTP).

Poznámka:  Keď je položka Povoliť overenie nastavená na možnosť Kľúč MD5, zobrazia sa položky ID kľúča a Heslo.

  Veľkosti papiera

 • Americké*
 • Metrické

Určenie mernej jednotky veľkostí papiera.

Poznámka:  Krajina alebo región vybratý v sprievodcovi úvodným nastavením určuje počiatočné nastavenie veľkosti papiera.

  Jas obrazovky

 • 20 – 100 % (100*)

Upravenie jasu displeja.

  Prístup k jednotke flash

 • Vypnuté
 • Povolené*

Povolenie prístupu k jednotke flash.

  Skenovanie jednej strany z plochého skla

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie jednostranných kópií zo skenovacieho skla.

  Časový limit obrazovky

 • 5 – 300 (60*)

Nastavenie času nečinnosti v sekundách pred zobrazením domovskej obrazovky na displeji alebo pred automatickým odhlásením používateľského účtu.

Pomohol vám tento článok?
Top