Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Oznámenia

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Pípnutie pri naplnení automatického podávača dokumentov

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Povolenie zvukového upozornenia pri vkladaní papiera do zásobníka automatického podávača dokumentov.

  Signalizácia

 • Vypnuté
 • Raz*
 • Nepretržite

Nastavenie, koľkokrát zaznie upozornenie, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

  Spotrebný materiál

 • Zobraziť odhadované hodnoty spotrebného materiálu
  • Zobraziť odhadované hodnoty*
  • Nezobrazovať odhadované hodnoty

Zobrazenie odhadu stavu spotrebného materiálu tlačiarne.

  Spotrebný materiál

 • Signalizácia pre kazetu
  • Vypnuté
  • Raz*
  • Nepretržite

Nastavenie počtu upozornení na takmer prázdnu kazetu.

  Spotrebný materiál

 • Vlastné oznámenia o spotrebnom materiáli

Konfigurácia nastavení upozornenia, keď tlačiareň vyžaduje zásah používateľa.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.

  Nastavenie upozornení e-mailom

 • Nastavenie e-mailu
  • Primárna brána SMTP
  • Port primárnej brány SMTP (25*)
  • Sekundárna brána SMTP
  • Port sekundárnej brány SMTP (25*)
  • Časový limit SMTP (30 sekúnd*)
  • Adresa pre odpoveď
  • Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď (Vypnuté*)
  • Použiť nástroj SSL/TLS (Vypnuté*)
  • Potrebný dôveryhodný certifikát (Zapnuté*)
  • Overenie servera SMTP
  • (Nevyžaduje sa žiadne overenie*)
  • E-mail vytvorený na základe zariadenia (Nikdy*)
  • ID používateľa zariadenia
  • Heslo zariadenia
  • Doména NTLM
  • Vypnúť chybu „Nie je nastavený server SMTP“ (Vypnuté*)

Nakonfigurovať nastavenia e-mailu tlačiarne.

  Predchádzanie chybám

 • Asistencia pri zaseknutí papiera
  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Nastavenie tlačiarne na automatickú kontrolu zaseknutia papiera.

  Predchádzanie chybám

 • Automaticky pokračovať
  • Vypnuté
  • Zapnuté* (5 sekúnd)
 • Čas automatického pokračovania

Umožní tlačiarni automaticky pokračovať v spracovaní alebo tlači úlohy po vyriešení určitých stavov vyžadujúcich pozornosť.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Automatické reštartovanie
   • Reštartovať pri nečinnosti
   • Vždy reštartovať*
   • Nikdy nereštartovať

Nastavenie reštartovania tlačiarne v prípade výskytu chyby.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Maximálny počet automatických reštartovaní (2*)

Nastavenie počtu možných automatických reštartovaní tlačiarne.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Okno automatického reštartovania (720*)

Nastavenie počtu sekúnd, ktoré tlačiareň počká pred automatickým reštartovaním.

  Predchádzanie chybám

 • Automatické reštartovanie
  • Počítadlo automatických reštartovaní

Zobrazenie informácií počítadla reštartovaní iba na čítanie.

  Predchádzanie chybám

 • Zobraziť chybu krátkeho papiera
  • Zapnuté
  • Automatické odstránenie*

Nastavenie zobrazovania hlásenia tlačiarne v prípade, že sa vyskytne chyba krátkeho papiera.

Poznámka:  Krátky papier sa vzťahuje na veľkosť vloženého papiera.

  Predchádzanie chybám

 • Ochrana strany
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne na spracovanie celej strany do pamäte pred jej vytlačením.

  Obnovenie zaseknutého obsahu

 • Obnova po zaseknutí
  • Vypnuté
  • Zapnuté
  • Automaticky*

Nastavenie tlačiarne na opätovnú tlač zaseknutých strán.

  Obnovenie zaseknutého obsahu

 • Obnova po zaseknutí v skeneri
  • Úroveň úlohy
  • Úroveň strany*

Stanovenie, ako reštartovať úlohu skenovania po odstránení zaseknutého papiera.

Pomohol vám tento článok?
Top