Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Meddelanden

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Signal: automatisk dokumentmatare påfylld

 • Av
 • På*

Aktivera en ljudsignal när du fyller på papper i den automatiska dokumentmataren.

  Larmkontroll

 • Av
 • En gång*
 • Fortlöpande

Ange antalet gånger som larmet ska avges när åtgärd från användaren krävs.

  Förbrukningsmaterial

 • Visa uppskattningar för förbrukningsmaterial
  • Visa uppskattningar*
  • Visa inte uppskattningar

Visa uppskattad status för förbrukningsmaterial.

  Förbrukningsmaterial

 • Kassettlarm
  • Av
  • En gång*
  • Fortlöpande

Ange antalet gånger som larmet ska avges när nivån i kassetten är låg.

  Förbrukningsmaterial

 • Anpassade förbrukningsmeddelanden

Konfigurera meddelandeinställningar för när användaråtgärd krävs.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast i Embedded Web Server.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Primär SMTP-gateway

Ange IP-adressen eller värdnamnet för den primära SMTP-servern som används för att skicka e-post.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Primär SMTP-gatewayport
   • 1–65535 (25*)

Ange portnumret för den primära SMTP-servern.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Sekundär SMTP-gateway

Ange serverns IP-adress eller värdnamnet för den sekundära SMTP-servern (SMTP-reservservern).

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Sekundär SMTP-gatewayport
   • 1–65535 (25*)

Ange serverportnumret för den sekundära SMTP-servern (SMTP-reservservern).

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • SMTP-tidsgräns
   • 5–30 sekunder (30*)

Ange hur länge skrivaren ska vänta om SMTP-servern inte svarar.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Svarsadress

Ange en svarsadress för e-postmeddelanden.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Använd alltid SMTP-standardsvarsadress
   • Av*

Använd SMTP-standardsvarsadress.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Använd SSL/TLS
   • Inaktiverad*
   • Förhandla
   • Obligatorisk

Skicka ett e-postmeddelande med hjälp av en krypterad länk.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Kräv betrott certifikat
   • På*
   • Av

Kräv ett betrott certifikat när du öppnar SMTP-servern.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • SMTP-serverautentisering
   • Ingen autentisering krävs*
   • Inloggning/Enkel
   • NTLM
   • CRAM-MD5
   • Digest-MD5
   • Kerberos 5

Ställ in autentiseringstyp för SMTP-servern.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Enhetsinitierad e‑post
   • Inga*
   • Använd enhetens SMTP-uppgifter

Ange om inloggningsuppgifter krävs för enhetsinitierad e‑post.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Enhetens användar-ID

Ange användar-ID för att ansluta till SMTP-servern.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • Enhetens lösenord

Ange lösenordet för att ansluta till SMTP-servern.

  Inställningar för e-postaviseringar

 • E-postinställningar
  • NTLM-domän

Ange domännamn för säkerhetsprotokollet NTLM.

  Felundvikande

 • Stopphjälp
  • Av
  • På*

Ställ in skrivaren för att automatiskt kontrollera om papper har fastnat.

  Felundvikande

 • Auto fortsättn.
  • Avaktiverad
  • Aktiverad* (5 sekunder)
 • Autofortsättningstid

Låt skrivaren fortsätta att bearbeta eller skriva ut ett jobb automatiskt efter att den har rensat vissa villkor för tillsyn.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Starta om automatiskt
   • Starta om när inaktiv
   • Starta alltid om*
   • Starta aldrig om

Ställa in skrivaren för att starta om när ett fel uppstår.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Max antal automatiska omstarter (2*)

Ställ in antalet automatiska omstarter som skrivaren kan utföra.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Fönster för automatisk omstart (720*)

Ange antalet sekunder innan skrivaren startas om automatiskt.

  Felundvikande

 • Starta om automatiskt
  • Räknare för automatisk omstart

Visa skrivskyddad information om omstartsräknaren.

  Felundvikande

 • Visa fel för kort pappersfel
  • Automatisk återgång*

Ställ in skrivaren för att visa ett meddelande när ett fel på grund av kort papper inträffar.

Obs!  Kort papper är det påfyllda papperet.

  Felundvikande

 • Skydda sida
  • Av*

Ställ in skrivaren på att bearbeta hela sidan i minnet innan den skrivs ut.

  Åtgärdande av papper som har fastnat

 • Åtgärda stopp
  • Av
  • Auto*

Ställ in skrivaren för att skriva ut de sidor som har fastnat.

  Åtgärdande av papper som har fastnat

 • Återställning av stopp i skanner
  • Jobbnivå
  • Sidnivå*

Ange hur du vill starta om ett skanningsjobb när du har åtgärdat papperstrassel.

Var denna artikel användbar?
Top