Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Layout

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Sider

 • 1‑sidet*
 • 2-sidet

Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.

  Metode anvendt til at bladre

 • Lang kant*
 • Kort kant

Bestem, hvilken side af papiret (lang kant eller kort kant) der indbindes ved tosidet udskrivning.

Bemærk!  Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde jobbet korrekt.

  Tomme sider

 • Udskrive
 • Udskriv ikke*

Udskriv tomme sider, der medtages i et udskriftsjob.

  Sætvis

 • Fra [1,1,1,2,2,2]
 • Til [1,2,1,2,1,2]*

Denne indstilling holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, især når der udskrives flere kopier af jobbet.

  Skilleark

 • Ingen*
 • Mellem kopier
 • Mellem job
 • Mellem sider

Indsæt tomme skilleark, når der udskrives.

  Skillesidekilde

 • Bakke 1

Angiv papirkilden til skillesiden.

  Sider pr. ark

 • Fra*
 • 2 sider pr. ark
 • 3 sider pr. ark
 • 4 sider pr. ark
 • 6 sider pr. ark
 • 9 sider pr. ark
 • 12 sider pr. ark
 • 16 sider pr. ark

Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.

  Bestilling af sider pr. ark

 • Vandret*
 • Omvendt, vandret
 • Lodret
 • Omvendt, lodret

Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark.

Bemærk!  Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.

  Retning af Sider pr. ark

 • Auto*
 • Liggende
 • Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når der bruges Sider pr. ark.

  Ramme for Sider pr. ark

 • Ingen*
 • Konstant

Udskriv en ramme omkring hver side, når der bruges Sider pr. ark.

  Kopier

 • 1-9999 (1*)

Angiv antallet af kopier til hvert udskriftsjob.

  Udskriftsområde

 • Normal*
 • Tilpas til side
 • Hele siden

Indstil området, der kan udskrives på et ark papir.

Var denne artikel nyttig?
Top