Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Kvalitet

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Udskriftstilstand

 • Sort og hvid
 • Farve*

Indstil udskriftstilstanden.

  Udskriftsopløsning

 • 4800 CQ*

Angiv opløsningen for udskriften.

Bemærk!  4800 CQ giver output i høj kvalitet ved maksimal hastighed.

  Tonersværtning

 • Lyst
 • Normal*
 • Dark (Mørk)

Fastsæt, hvor lyse eller mørke tekstbilleder skal være.

  Halvtone

 • Normal*
 • Detaljer

Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter.

  RGB-styrke

 • ‑6 til 6 (0*)

Juster lysstyrke, kontrast og mætning for udskriften.

Bemærk!  Denne indstilling påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.

  RGB-kontrast

 • 0 til 5 (0*)

  RGB-mætning

 • 0 til 5 (0*)
Avanceret billedbehandling
Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Farvebalance

 • Cyan
  • ‑5 til 5 (0*)
 • Magenta
  • ‑5 til 5 (0*)
 • Gul
  • ‑5 til 5 (0*)
 • Sort
  • ‑5 til 5 (0*)
 • Nulstil standardindstillinger

Juster mængden af toner, der bruges til hver farve.

  Farvekorrektion

 • Farvekorrektion
  • Auto*
  • Fra
  • Manuel

  Farvekorrektionsindhold

Juster farveindstillingen, der bruges til at udskrive dokumenter.

Bemærkninger:

 • Fra indstiller printeren til at modtage farvekorrektionen fra softwaren.
 • Auto indstiller printeren til at anvende forskellige farveprofiler til hvert objekt på den udskrevne side.
 • Manuel gør det muligt at tilpasse RGB- eller CMYK-farvekonverteringerne til hvert objekt på den udskrevne side.
 • Farvekorrektionsindhold er kun tilgængeligt, når Farvekorrektion er indstillet til Manuel.

  Farvejustering

Kalibrer printeren, så den justerer variationer i farverne på udskriften.

Var denne artikel nyttig?
Top