Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

PCL

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  Fontin nimi

 • [List of available fonts] (Courier*)

Valitse fontti määritetystä fonttilähteestä.

  Merkistö

 • [List of available symbol set] (10U PC‑8*)

Kunkin fonttinimen merkistö

Huomautus:  Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Merkistöt tukevat eri kieliä tai tiettyjä sovelluksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja.

  Tiheys

 • 0,08–100,00 (10,00*)

Määritä tasavälisten tai kiinteävälisten fonttien tiheys.

Huomautus:  Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä.

  Suunta

 • Pysty*
 • Vaaka
 • Käänteinen pysty
 • Käänteinen vaaka

Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla

  Riviä/sivu

 • 1–255

Määritä kullekin sivulle PCL®-tietovirran kautta tulostettavien tekstirivien määrä.

Huomautuksia:

 • Tämä valikkokohta aktivoi pystysuuntaisen välistyksen, jollin rivit tulostuvat sivun oletusreunusten väliin.
 • 60 on Yhdysvaltojen oletusasetus. 64 on oletusasetus.

  PCL5-vähimmäisrivinleveys

 • 1–30 (2*)

Määritä vähimmäisalkupiirtoleveys.

  PCLXL-vähimmäisrivinleveys

 • 1–30 (2*)

  A4-leveys

 • 198  mm*
 • 203  mm

Määritä A4-paperin loogisen sivun leveys.

Huomautus:  Looginen sivu on se fyysisen sivun alue, johon tiedot tulostetaan.

  Autom.CR LFn jäl

 • Käytössä
 • Ei käytössä*

Määritä tulostin tekemään rivinvaihto rivinsiirtokomennon jälkeen.

Huomautus:  Rivinvaihto käskee tulostinta siirtämään kohdistimen saman rivin alkuun.

  Autom.LF CRn jäl

 • Käytössä
 • Ei käytössä*

Määritä tulostin tekemään rivinsiirto rivinvaihtokomennon jälkeen.

  Lokeron uud.num.

 • Määritä lokero [x]
 • Määr. käsins. paperi
 • Määritä kirjekuoren käsins.

Määritä tulostin toimimaan sellaisen eri tulostinohjaimen tai mukautetun sovelluksen kanssa, jonka paperilähdemääritykset ovat erilaiset.

  Lokeron uud.num.

 • Näytä oletusasetukset

Näytä kullekin paperilähteelle määritetty oletusarvo.

  Lokeron uud.num.

 • Palauta oletusasetukset

Palauta lokeroiden uudelleennumerointiarvojen oletukset.

  Tulostuksen aikakatkaisu

 • Ei käytössä
 • Käytössä*

Määritä tulostin lopettamaan tulostustyö sen jälkeen, kun se on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan sekunteina.

Huomautus:  Tulostuksen aikakatkaisuaika näkyy ainoastaan, kun Tulostuksen aikakatkaisu on käytössä.

  Tulostuksen aikakatkaisuaika

 • 1–255 (90*)
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top