Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

PCL

MenuoptieBeschrijving

Opmerking:  Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

  Lettertypenaam

 • [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)

Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.

  Symbolenset

 • [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC‑8*)

De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven.

Opmerking:  Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.

  Pitch

 • 0,08-100,00 (10,00*)

Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op.

Opmerking:  Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).

  Afdrukstand

 • Staand*
 • Liggend
 • Staand omgekeerd
 • Liggend omgekeerd

De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

  Regels per pagina

 • 1–255

Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-datastream.

Opmerkingen:

 • Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt.
 • 60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.

  PCL5 Minimumlijndikte

 • 1-30 (2*)

Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.

  PCLXL Minimumlijndikte

 • 1-30 (2*)

  A4-breedte

 • 198  mm*
 • 203  mm

Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.

Opmerking:  Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.

  Autom. HR na NR

 • Aan
 • Uit*

De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.

Opmerking:  Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.

  Autom. NR na HR

 • Aan
 • Uit*

De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

  Lade-nr. wijzigen

 • Lade toewijzen [x]
 • Waarde handm. invoer
 • Waarde envelop (handm.)

Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron.

  Lade-nr. wijzigen

 • Fabrieksinstellingen weergeven

Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.

  Lade-nr. wijzigen

 • Standaardinstellingen herstellen

Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.

  Afdruktime-out

 • Uitgeschakeld
 • Ingeschakeld*

Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.

Opmerking:  Time-out-tijd printer wordt alleen weergegeven als Afdruktime-out is ingeschakeld.

  Time-out-tijd printer

 • 1-255 (90*)
Was dit artikel nuttig?
Top