Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Ethernet

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Netværkshastighed

Vis hastigheden for en aktiv netværksadapter.

  IPv4

 • Aktivér DHCP
  • Til*
  • Fra

Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Bemærk!  DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for på en dynamisk måde at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.

  IPv4

 • Indstil statisk IP-adresse
  • IP-adresse
  • Netmaske
  • Gateway

Angiv printerens statiske IP-adresse.

  IPv6

 • Aktivér IPv6
  • Fra
  • Til*

Aktiverer IPv6 i printeren.

  IPv6

 • Aktivér DHCPv6
  • Fra*
  • Til

Aktiverer DHCPv6 i printeren.

  IPv6

 • Automatisk konfiguration af statsløs adresse
  • Fra
  • Til*

Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange som angives af en router.

  IPv6

 • DNS-adresse

Angiv DNS-servernes adresse.

  IPv6

 • Manuelt tildelt IPV6-adresse

Tildel IPv6-adressen.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  IPv6

 • Manuelt tildelt IPV6-router

Tildel IPv6-routeradressen.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  IPv6

 • Adressepræfiks
  • 0-128 (64*)

Angiv adressepræfiks.

  IPv6

 • Alle IPv6-adresser

Vis alle IPv6-adresser.

  IPv6

 • Alle IPv6-routeradresser

Vis alle IPv6-routeradresser.

  Netværksadresse

 • UAA
 • LAA

Få vist printerens MAC-adresser (Media Access Control): Lokalt administreret adresse (LAA) og universelt administreret adresse (UAA).

Bemærk!  Du kan ændre printerens LAA manuelt.

  PCL SmartSwitch

 • Fra
 • Til*

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.

Bemærk!  Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

  PS SmartSwitch

 • Til*
 • Fra*

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.

Bemærk!  Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

  Mac binær PS

 • Auto*
 • Til
 • Fra

Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.

Bemærkninger:

 • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
 • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.

  Energieffektivt Ethernet

 • Fra
 • Til
 • Auto*

Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager data fra Ethernet-netværket.

Var denne artikel nyttig?
Top